Het Belgisch Diabetesforum brengt meerdere stakeholders uit het Belgische diabeteslandschap bij elkaar.

Visie

Het Forum zet in op harmonie en verbondenheid tussen alle actoren op het gebied van diabetes in België om te komen tot een efficiënt beleid inzake diabetes, en om betere preventie van diabetes, betere zorg en een hoger niveau van welzijn voor mensen met diabetes te realiseren.

Missie

Het Forum heeft als missie om vast te stellen wat er al goed gaat, wat er ontbreekt en wat er kan verbeteren in de preventie en zorg van diabetes in België. Op basis van deze gezamenlijke analyse wil het Forum beleidsmakers helpen bij het opvullen van de leemten en bestaande initiatieven inzake preventie, zorg en welzijn op een kosteneffectieve manier op elkaar afstemmen.  

Governance

Het Belgisch Diabetesforum heeft als doel een efficiënt platform te zijn waar beslissingen kunnen worden genomen met volledig respect van de specifieke kenmerken van elk lid. De onafhankelijkheid en de multi-stakeholder-aanpak moeten steeds gewaarborgd zijn in de besluitvormingsprocessen.

Onze regels van interne werking vindt u hier: 

Witboek

Het Belgisch Diabetesforum heeft een Witboek opgesteld na een brede raapleging van verschillende actoren die betrokken zijn bij de preventie en beheer van diabetes. Een breed spectrum van belanghebbenden werd hierbij betrokken, zowel via face-to-face interviews als via virtuele workshops. Dit document bevat een lijst met aanbevelingen om het bewustzijn te vergroten en beleidsmakers te helpen bij het vaststellen van prioriteiten voor toekomstige beleidsmaatregelen.

Op basis van dit Ontwerp werd vervolgens een definitieve versie gemaakt.

De onderstaande video’s illustreren telkens een specifiek onderdeel van het witboek:

Activiteiten

Webinar over het diabetes starttraject

Op 20 juni 2023 organiseerde het Belgisch Diabetes Forum een webinar over het diabetes starttraject, een project dat ondersteund wordt door het RIZIV en momenteel voltooid wordt. Het doel van dit project is om te komen tot een vroegtijdige, multidisciplinaire behandeling van diabetes type 2.   

Dankzij deze webinar kon het starttraject en de bestaande pilootprojecten worden gepresenteerd en kregen de deelnemers bovenal de kans om vragen te stellen en suggesties te doen, die vervolgens zullen worden doorgestuurd naar het RIZIV.   

Hieronder kan je het hele webinar nog eens bekijken, met bijbehorende slides.  

Forum "SPEAK UP"

Op 3 september organiseerde het Belgisch Diabetesforum het eerste SPEAK UP-evenement. Meer dan 100 deelnemers van beide kanten van de taalgrens – mensen met diabetes, hun familie, gezondheidswerkers – grepen de kans om rechtstreeks met beleidsmakers in dialoog te gaan en hun vragen en suggesties over verschillende aspecten van de diabetesaanpak te delen.
 
Het werk houdt hier niet op. Alle voorstellen en vragen die tijdens het evenement naar voren zijn gekomen, zullen nu worden samengevat en gebundeld in een verslag dat als basis zal dienen voor de verdere dialoog met beleidsmakers.

U kunt de verschillende presentaties van de sprekers en de discussie tussen de panelleden bekijken via onderstaande video’s.

Seminarie over het belang van data

Op 25 juni 2021 organiseerde het Belgisch Diabetesforum een virtuele studiedag over het belang van data in de strijd tegen chronische ziekten.

Dit seminarie vormde een gelegenheid om de werkzaamheden van het Forum op het gebied van data voor te stellen, en ook om voorbeelden te geven van ervaringen uit het buitenland die als inspiratiebron kunnen dienen.

U kunt de hele bijeenkomst en enkele fragmenten ervan hieronder bekijken. 

Leden

L. Crenier

Professor ULB

C. Mathieu

Professor KU Leuven

F. Nobels

Professor OLV Aalst

R. Radermecker

Professor CHU Luik

Sponsors

boehringer-ingelheim_400x150
Sanofi_300x150

Contact

Belgian Diabetes Forum secretariaat

T.a.v. Whyte Corporate Affairs 

info @ belgiandiabetesforum.be

Clos Lucien Outers Gaarde 11-21 

1160 Brussels – Belgium