Het Belgian Diabetes Forum brengt meerdere stakeholders uit het Belgische diabeteslandschap bij elkaar.

Visie

Het Forum zet in op harmonie en verbondenheid tussen alle actoren op het gebied van diabetes in België om te komen tot een efficiënt beleid inzake diabetes, en om betere preventie van diabetes, betere zorg en een hoger niveau van welzijn voor mensen met diabetes te realiseren.

Missie

Het Forum heeft als missie om vast te stellen wat er al goed gaat, wat er ontbreekt en wat er kan verbeteren in de preventie en zorg van diabetes in België. Op basis van deze gezamenlijke analyse wil het Forum beleidsmakers helpen bij het opvullen van de leemten en bestaande initiatieven inzake preventie, zorg en welzijn op een kosteneffectieve manier op elkaar afstemmen.  

Governance

Het Belgian Diabetes Forum heeft als doel een efficiënt platform te zijn waar beslissingen kunnen worden genomen met volledig respect van de specifieke kenmerken van elk lid. De onafhankelijkheid en de multi-stakeholder-aanpak moeten steeds gewaarborgd zijn in de besluitvormingsprocessen.

Onze regels van interne werking vindt u hier:

Witboek

Het Belgisch Diabetesforum heeft een Witboek opgesteld na een brede raadpleging van actoren die betrokken zijn bij de preventie en het beheer van diabetes. Een breed spectrum van belanghebbenden werd bij dit werk betrokken, zowel in individuele interviews als in virtuele workshops. Het Forum zet zijn werkzaamheden voort om de oplossingen die voor deze ziekte kunnen worden aangedragen, te verdiepen en te verrijken.

Op basis van dit Ontwerp werd vervolgens een definitieve versie gemaakt.

Ons laatste nieuws

De onderstaande video’s illustreren elk een specifieke dimensie van het Witboek.

Leden

L. Crenier

Professor ULB

C. Mathieu

Professor KU Leuven

F. Nobels

Professor OLV Aalst

R. Radermecker

Professor CHU Luik

Sponsors

boehringer-ingelheim_400x150
Sanofi_300x150

Contact

Belgian Diabetes Forum secretariaat

T.a.v. Whyte Corporate Affairs 

info @ belgiandiabetesforum.be

Clos Lucien Outers Gaarde 11-21 

1160 Brussels – Belgium